top of page

האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי, בניהולו המוסיקאלי של דר' נתן פורמנסקי, הינו הרכב יחודי המבצע מוסיקה מהרפרטואר העממי מסורתי פולקלורי מארצות האנדים בכלים מקוריים שירה ונגינה של קטעי מוסיקה ומחולות משתף את הקהל מאוד שמח וקצבי המוזיקה האהובה מרגשת וסוחפת מופיעים בקביעות בארץ ובחו"ל

פולקלור לטינו-אמריקאי

פולקלור לטינו-אמריקאי

bottom of page