top of page

טיול עוצר נשימה בזמן, בעולם ובסגנונות שונים
עם הרכב מיוחד וייחודי המורכב משלוש נבלאיות וירטואוזיות.

שלישיית הנבל ורסאי

שלישיית הנבל ורסאי

bottom of page