top of page

סיפורה של האחות המפורסמת מכולן


יליד 1976-לאחר קריירה קצרה כעורך דין החלטתי לקחת את תשוקתי – היסטוריה ולהפוך אותה לתחום עיסוקי. התחלתי בעיקר בהיסטוריה של המזרח התיכון המודרני יחד עם ארץ ישראל ומדינת ישראל. עם השנים עברתי לתחומים נוספים שעניינו אותי וכיום אני מרצה על מגוון של נושאים – היסטוריה ציונית, היסטוריה אנגלית, היסטוריה של רוסיה המודרנית, היסטוריה אמריקנית, תהליכים חברתיים וכלכליים באירופה, הגירה בעידן המודרני, היסטוריה של המלחמה הקרה, אישים גדולים, מלחמות ועוד ועוד.
אייל אופנבך

אייל אופנבך

bottom of page